Sống hết mình tiếng anh là gì? Những câu danh ngôn thúc đẩy mọi người sống tích cực

381

Sống hết mình tiếng anh là gì? Cụm từ sống hết mình có nghĩa là sống với thái độ tích cực, luôn vui vẻ, giúp đỡ người khác với thái độ cho đi mà không cần nhận lại.

Cuộc sống này có rất nhiều áp lực, khó khăn cho nên không phải ai cũng có thể sống hết mình như bản thân mong muốn. Sống hết mình là sống không ích kỷ, vị tha, vì lợi ích chung của mọi người. Vậy sống hết mình tiếng anh là gì hãy cùng tìm hiểu xem.

Sống hết mình tiếng anh là gì? Tại sao phải sống hết mình

Sống hết mình tiếng anh là Live life to the fullest.

Đây là cụm từ được sử dụng rộng rãi trong các câu châm ngôn của những người nổi tiếng với mục đích khích lệ mọi người hãy sống một cuộc sống đầy đủ, có ý nghĩa nhất để không phải hối tiếc.

Ví dụ: 

  • So, I guess my theme on this is this guy lived his life to the fullest, he absolutely did.

(Vì vậy, tôi đoán điều tôi muốn nói là anh ấy đã sống hết mình anh ấy tuyệt đối đã sống như vậy.)

  • I like to have a good time, to live life to the fullest.

(Tôi muốn có thời gian để sống cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn.)

  • I want you to live this new life to the fullest.

(Ta muốn cậu sống một cuộc sống trọn vẹn.)

  • And, but, the thing is, it was my choice, and other than that, I just live life to its fullest.

(Nhưng vấn đề là đó là lựa chọn của tôi, và ngoài ra, tôi đã sống trọn với đời.)

Tại sao phải sống hết mình

Đây là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc bởi vì sống hết mình có ích lợi gì cho bản thân mình. Thật vậy, những người sống hết mình luôn là những người vui vẻ, lạc quan trong mọi chuyện và chấp nhận được những điều khó khăn trong cuộc sống. Sống hết mình là sống vì mọi người, luôn cho đi mà không màng danh lợi. Do đó, họ sẽ luôn thanh thản trong tâm hồn và suy nghĩ ẽ luôn hướng về những điều tích cực, không bi quan trong cuộc sống. Ta chỉ được sống một lần, tại sao lại không sống hết mình cho xứng đáng.

Những câu danh ngôn thúc đẩy mọi người sống tích cực

  • You’ve gotta dance like there’s nobody watching. Love like you’ll never be hurt. Sing like there’s nobody listening. And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey

(Bạn phải nhảy như không một ai đang xem. Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương. Hát như không ai nghe thấy. Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất.)

  • There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein

(Chỉ có hai cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ là một phép lạ.)

  • You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

(Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.)

  • Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss

(Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.)

  • Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain

(Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.)
Nguồn: https://www.vuagame.info/

Bình luận